OBCHODNÍ PODMÍNKY - Konzultace

Tato stránka popisuje prodej online konzultací a online kruhů

Obchodní podmínky – konzultace jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek


Stornování a poplatky při přesunutí či zrušení konzultací či kruhů

1. Ze strany Kupující:

Více než 24 hodin předem

Při oznámení o zrušení či posunutí domluvené konzultace více než 24 hodin předem, neúčtuji žádné storno poplatky. 

V případě žádosti o posunutí domluvíme nový termín. V případě zrušení bez dohody na jiném termínu, vrátím kupující již uhrazenou částku.

Méně než 24 hodin předem

Pokud kupující nedorazí na konzultaci nebo se omluví méně než 24 hodin před termínem konzultace, prodávající si účtuje platbu za konzultaci v plné výši, jako by konzultace proběhla.

Kupující nedorazí na online konzultaci a ani se neomluví předem

Platba za konzultaci propadá ve prospěch prodávající v plné výši.

V případě, že se kupující nemůže dostavit na online skupinové setkání (online kruh nebo klub), nevzniká důvod k náhradě. Pokud je online setkání je nahráváno, kupující si po jeho skončení může pustit záznam.

2. Ze strany prodávající:

V případě, že se prodávající nemůže dostavit na konzultaci, dá toto kupující vědět předem, ideálně 24 hodin. Mohou se pak spolu dohodnout na přesunu či zrušení.

V případě, že prodávající na konzultaci bez omluvy nedorazí, má kupující právo na náhradu konzultace v čase, který si spolu s prodávající dohodne. 

V případě, že se prodávající nemůže dostavit na online skupinové setkání (kruh, klub), navrhne kupující(m) nový termín skupinového online setkání.EFT metoda používaná v konzultacích a online kruzích

Kupující je srozuměna s tím, že prodávající Sandra Woiwode bude používat metodu Emotional Freedom Technique nebo EFT, která se obrací na nerovnováhu v systému jendotlivce, stejně jako má vliv na myšlenky, přesvědčení a emoce v těle. Základním předpokladem EFT metody je, že příčinou všech negativních emocí je nerovnováha v tělesném energetickém systému. EFT pomáhá vyrovnat tuto nerovnováhu, čímž navrací tok a rovnováhu v tělesných elektromagnetických a jemnějších energiích. EFT používá čínský meridiánový systém, který stimuluje jemným ťukáním body na obličeji a těle, přičemž říkáme určité fráze a soustředíme se na problémy a emocionální intenzitu s cílem intenzitu snížit, propustit a problémy přefkoncipovat.

Objednávkou a nákupem online kruhů či konzultací souhlasí kupující s tím, aby s ní prodávající vedla EFT konzultace. Kupující rovněž bere na vědomí, že prodávající nezaručuje žádné výsledky či pokroky. Kupující bere na vědomí, že její účast na konzultacích a kruzích je zcela dobrovolná, na její vlastní zodpovědnost, a že se svobodně rozhoduje k účasti na konzultaci či kruhu a tuto účast může kdykoliv ukončit. Kupující souhlasí s tím, že prodávajcí Sandru Woiwode nedrží zodpovědnou za následky či výsledky jakéhokoliv druhu, které by se mohly objevit jako následek svobodné volby kupující k účasti na těchto EFT konzultacích.

Kupující souhlasí s tím, že informuje prodávající o svých zdravotních potížích předtím, než dohodnou spolupráci na první EFT konzultaci. V případě, že hrozí kupující nebo lidem v jejím okolí nebezpečí na zdraví, ať už způsobené kupující nebo někým v jejím okolí, kupující se zavazuje prodávající o této skutečnosti informovat prodávající.

Více informací o zpracování osobních údajů a obchodní podmínky najdete zde: https://zenascitem.cz/gdpr/ a https://zenascitem.cz/obchodni-podminky/ .

Mlčenlivost: Osobní informace kupující, zápisy prodávající z konzultací a informace z EFT konzultací jsou soukromé a důvěrné. Podklady a zápisy z konzultací prodávající uchovává po dobu až 7 let. Kupující může však instruovat prodávající, aby předala informace z konzultací odborníkům v oblasti zdravotnictví. V případě, že prodávající bude kontaktována soudem či soudním zástupcem, nebo za jiných legislativně stanovených pravidel, je prodávající povinna předat jim všechny informace kupující z konzultací. Prodávající je rovněž povinna předat informace kupující z konzultací jejímu ošetřujícímu lékaři, zdravotníkům či zodpovědným orgánům v případě, že hrozí kupující nebo lidem v jejím okolí nebezpečí.


EFT online kruhy

Prodávajíci je certifikovanou praktičkou EFT u organizace EFT International. Prodávající si však vyhrazuje právo vést online kruhy nikoliv dle pravidel EFT International, ale svoji vlastní interpretací této metody, která se poněkud odlišuje od standardní metody EFT. Kupující toto bere na vědomí a koupí online kruhu s tímto souhlasí.

Koupí produktu kupující souhlasí s tím, aby s ní prodávající vedla EFT konzultace či kruhy a rovněž kupující bere na vědomí, že jí prodávající nezaručuje žádné výsledky či pokroky. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že její účast na konzultacích a kruzích je zcela dobrovolná, na její vlastní zodpovědnost.

Tyto obchodní podmínky platí i pro produkty a služby zdarma, např. minikurzy, kruhy zdarma, webináře apod.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 8.3.2023.