Více informací o individuálním programu EFT a reklamy se Sandrou tady: